Druki
Karta oceny gołębia - PDF
Karta oceny gołębia
Konkurs Hodowca - zgłoszenie zespołu lotników
Konkurs Hodowca - zgłoszenie weterana
Konkurs Hodowca - zgłoszenie lotnika
Kwestionariusz o nadanie odznaki
Plan lotów
Karta wyników - kategoria Młode olimpijskie
Oświadczenie oddziału o przeprowadzonej weryfikacji wyników
Świadectwo - kierowca DE
Świadectwo - kierowca PL
Karta wyników - kategoria M
Karta wyników - kategoria D
Karta wyników - kategoria C
Karta wyników - kategoria B
Karta wyników - kategoria A
Deklaracja
Protokół Komisji Lotowej i Zegarowej
Druk - lotniki .xls
Druk - kategorie .xls
Druk - Zestawienie uzyskanych wyników lotników w .......... r.
Druk - Zestawienie uzyskanych wyników w .......... r.


Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl